MENU

Asuman Gözübenli Sigorta Ve Aracılık Hizmetleri (Fona Endeksli gelir planı )
 

Fona Endeksli Emeklilik Gelir Planı

Bireysel Emekliliğe hak kazanan ve birikimin tamamı veya bir kısmını Emeklilik Gelir Planına aktararak kendi belirlediği emeklilik fonlarının getirisine endeksli olarak geri ödeme almak isteyen katılımcılara hitaben hazırlanmıştır. Plana en az 12.700 TL birikimle dahil olunabilmektedir.
Fona Endeksli Emeklilik Gelir Planında Sunulan Fonlar

Bu Emeklililik Gelir Planı dahilindeki katılımcılar aşağıdaki emeklilik fonlarını tercih edilebilmektedir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda yer alan standart dağılım oranı kullanılmaktadır. 

Gelir Planı Kapsamında Sunulan Emeklilik Fonları:

Limitler
 (%)

Standart Dağılım
 Oranı (%)

BEF02 Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

0-100

100

BEF03 Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

0-100

0

BEF04 Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

0-100

0

BEF05 Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

0-100

0

BEF06 Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu

0-100

0

BEF07 Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

0-100

0

BEF08 Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

0-100

0

- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyü devamlı olarak vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek ve ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Hazine bonosu ve ters repo gibi sabit getirili kamu menkul kıymetlerden oluşan para piyasası fonudur.  

- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak ters repo dahil Devlet İç Borçlanma Senetlerine yatıracak olan ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir emeklilik yatırım fonudur. 

- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'i yabancı paraya endeksli veya yabancı para cinsinden devlet iç borçlanma senetlerinden oluşturulacak gelir amaçlı bir emeklilik yatırım fonudur. 

- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.  Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yartırım Fonu; fon portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'i T.C. Devleti tarafından yurtdışında ihraç edilen borçlanma senetlerinden (eurobondlardan) oluşturulacak gelir amaçlı bir emeklilik yatırım fonudur. 

- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün en az %80(yüzdeseksen)'ini Türkiye dışındaki yabancı borçlanma araçlarına ve yabancı hisse senetlerine yatıran bir emeklilik fonudur. 

- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre farklı yatırım araçlarına yatıran bir emeklilik yatırım fonudur. 

- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre farklı yatırım enstrümanlarına yatırım yapan karma bir emeklilik yatırım fonudur. 

Katılımcılara Yapılan Ödemelere İlişkin Koşullar

 

Katılımcıya yapılacak ödemeler belirlemiş olduğu fonların getirisine bağlı olarak değişecek olup belirlenen fon adetlerine karşılık tutar kadar ödeme gerçekleştirilir. Katılımcıya yapılacak minumum geri ödeme tutarı aylık 127 TL'dir. Aylık minimum ödeme tutarı her yıl Kasım ayı TÜFE oranına göre artırılacaktır. Katılımcıya yapılacak ödemeler sözleşmedeki katkı payı dağılım oranı korunarak gerçekleştirilir. 

Katılımcı alacağı ödeme miktarını aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyodlarda olmak üzere belirleyebilir. Katılımcı, ödeme tutarı veya ödeme periyodunu yılda 2 kere değiştirme hakkına sahiptir.   

Katılımcı bir sene içerisinde en fazla 2 defa ve kalan birikiminin %50'sini aşmayacak şekilde ara ödeme yapılmasını talep edebilir. 

Fon Toplam Gideri Kesintisi Oranı
Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır.


Planda Yer Alan Emeklilik Fonları

Azami yıllık Fon Toplam Kesintisi Oranı (%) 

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

 1,09

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

 
 
 1,91

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

 
 
 2,28

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Ek Hizmetler

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında İndirim 

Bu hizmetten yararlanacak Bireysel Emeklilik Katılımcılarımızın sözleşmelerinin yürürlükte ve ilk katkı payının ödenmiş olması yeterli olacaktır. Katılımcılarımız Allianz'ın anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında sadece BES kartlarını göstererek indirimli fiyatlardan faydalanabileceklerdir. 

Medikal Asistans Hizmetleri

Bu hizmetten yararlanacak Bireysel Emeklilik Katılımcılarımızın sözleşmelerinin yürürlükte ve ilk katkı payının ödenmiş olması yeterli olacaktır. Katılımcılarımız 7/24 bu hizmetler konusunda yardım alabileceklerdir.

Sözleşme sahiplerine sağlanacak Medikal Asistans Hizmetleri şunlardır;

  • Ambulans
  • Bir hastane biriminden diğerine şehir içi taşımacılığı
  • Şehirlerarası nakil
  • Tıbbi danışma hizmeti
  • İlaç/tıbbi sarf malzeme gönderimi
  • Evde bakım hizmetleri
  • Eve hemşire gönderimi
  • Ameliyat sonrası bakıcı hizmeti
  • Doğum sonrası bakım hizmeti
İletişim
 Asuman Gözübenli
Sigorta Ve Aracılık Hizmetleri

Numune Evler Mah. Hasan İkiz Cad.
Kat:1 No:25/1 
Dörtyol - Hatay

Tel/Fax
0326 712 38 98

İletişim Formu

Neden Sigorta?
 Toplum içinde yaşayan insanların malları ve yaşamları sayılamayacak kadar çeşitli risklerle karşı karşıyadır.

Sizde bu risklere karşı sigortalarınızı yaptırabilir, zorluklarla elde ettiğiniz mallarınızı ve/veya geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz...


.....::::: Online Ziyaretçi :1 | Bugün :24 | Bugün Çoğul :90 | Toplam Tekil :42710 | Toplam Çoğul:96766 | İp No :3.227.251.94 :::::.....